X-5200机械键盘
产品参数大图展示产品特色
产品参数Spec
大图展示Big Picture Show
产品优势Product advantages

X-5200机械键盘视频:https://v.qq.com/x/page/q0564mbw2qv.html

(产品材质数据等来源于东莞市丰润计算机有限公司研发部)